ความคิดเห็นบนหุ้น

SABUY

SABUY TECHNOLOGY

56

หุ้น • SET • 🇹🇭

สำนักงานใหญ่

ไทย

23:59:59

สกุลเงิน THB ที่ราคาปิด 23 ก.พ. 2024

  • ราคาปิดก่อนหน้า

  • มูลค่าตลาด

  • P/E

  • อัตราเงินปันผล

  • 4.98

  • 8.80B

  • 9.34

  • 3.22%

75%
25%

คำนวณจากความคิดเห็นล่าสุด