ความคิดเห็นบนหุ้น

SE-ED

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

17

หุ้น • SET • 🇹🇭

สำนักงานใหญ่

ไทย

23:59:58

สกุลเงิน THB ที่ราคาปิด 18 ก.ค. 2024

  • ราคาปิดก่อนหน้า

  • มูลค่าตลาด

  • P/E

  • อัตราเงินปันผล

  • 2.02

  • 791.73M

  • 25.19

  • N/A

100%
0%

คำนวณจากความคิดเห็นล่าสุด