ความคิดเห็นบนหุ้น

TASCO

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

70

หุ้น • SET • 🇹🇭

สำนักงานใหญ่

ไทย

23:59:59

สกุลเงิน THB ที่ราคาปิด 21 มิ.ย. 2024

  • ราคาปิดก่อนหน้า

  • มูลค่าตลาด

  • P/E

  • อัตราเงินปันผล

  • 16.20

  • 25.57B

  • 21.57

  • 7.72%

100%
0%

คำนวณจากความคิดเห็นล่าสุด