รายละเอียดหุ้น

TC

16

TROPICAL CANNING (THAILAND)

หุ้น • SET • 🇹🇭

สำนักงานใหญ่

ไทย

สกุลเงิน THB ที่ราคาปิด 1 ธ.ค. 2023

ราคาปิดก่อนหน้า

มูลค่าตลาด

P/E

อัตราเงินปันผล

5.90

1.94B

30.32

8.47%

0%
5.2K รับชม
100%

คำนวณจากความคิดเห็นล่าสุด