ความคิดเห็นบนหุ้น

TOP

THAI OIL

27

หุ้น • SET • 🇹🇭

สำนักงานใหญ่

ไทย

23:59:59

สกุลเงิน THB ที่ราคาปิด 23 ก.พ. 2024

  • ราคาปิดก่อนหน้า

  • มูลค่าตลาด

  • P/E

  • อัตราเงินปันผล

  • 58.00

  • 129.56B

  • 6.66

  • 5.86%

0%
100%

คำนวณจากความคิดเห็นล่าสุด