• ช้าง
  jao_tak
  • 34
   โพสต์
  • 10
   ผู้ติดตาม
  • 101
   กำลังติดตาม
  • ผมเป็นเพียงผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ!
  • ธุรกิจส่วนตัว
  • ปริญญาตรี
  • อาศัยอยู่ที่ Surin, Thailand
   • 12 มิ.ย. 2022 เวลา 23:46 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
    คุณเชื่อหรือไม่ว่า มีการเวียนว่ายตายเกิด จริง แบบที่ระบุไว้ในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ?
    4 คำตอบ
   • 10 ม.ค. 2022 เวลา 08:24 • หุ้น & เศรษฐกิจ
    อุปสงค์กับอุปทานแตกต่างกันอย่างไรและมีความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างไร?
    1 คำตอบ
   • 27 ต.ค. 2021 เวลา 19:27 • การเมือง
    ถามเพื่อนๆว่าการปกครองในปัจจุบันของไทยระหว่างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งกับการปกครองเผด็จการทหารเพื่อนๆชอบแบบไหนมากกว่ากันครับ?
    4 คำตอบ
   • 25 ต.ค. 2021 เวลา 21:09 • ความคิดเห็น
    เพื่อนๆทุกคนทั้งที่สูงวัยและยังเป็นเยาวชนคิดว่า การที่คณะกรรมการนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมติยกเลิก การอัญเชิญพระเกี้ยวในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯธรรมศาสตร์อย่างไรครับ ?
    6 คำตอบ
   • 22 ต.ค. 2021 เวลา 04:46 • ความคิดเห็น
    ตามความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละคน ที่บ้านเมืองของเราวุ่นวายมาตั้งแต่ปี 48 จนมาถึงปัจจุบัน มีสาเหตุมาจากอะไรครับ และจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร ?
    2 คำตอบ
   • 21 ต.ค. 2021 เวลา 22:08 • ความคิดเห็น
    ตามความคิดเห็นส่วนตัวของเพื่อนๆแต่ละคนอยากจะถามว่า"อะไรเร็วกว่าแสง"?ครับ
    6 คำตอบ
   • 14 ต.ค. 2021 เวลา 11:31 • ปรัชญา
    เพื่อนๆคิดว่า"พระเจ้ามีอยู่จริงหรือเปล่า"?
    9 คำตอบ
    1