มีบัญชีอยู่แล้ว?
 • Jitiya
  jeenina
  • 686
   โพสต์
  • 65
   ผู้ติดตาม
  • 47
   กำลังติดตาม
  • คุณแม่ลูกสองวัยประถมและอนุบาล/ ข้าราชการไทย ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ / จบการศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตร์และอักษรศาสตร์ค่ะ
  • สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
  • PhD Pol Sci (CU), MSc Gender (LSE, UK) MA, BA Arts'63 English (CU)