• Korakod Yaemkhlai
  korakod.
  • 46
   โพสต์
  • 7
   ผู้ติดตาม
  • 111
   กำลังติดตาม
    • 21 ม.ค. เวลา 05:04 • ความคิดเห็น
     ความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของคุณขึ้นอยู่กับอะไร ?
     2 คำตอบ
     1
    • 5 ม.ค. เวลา 02:50 • ความคิดเห็น
     ทำไม พวกคุณถึงมาตั้งกระทู้คำถามกันในBlockdit ?
     7 คำตอบ
     1
    • 28 ก.ย. 2022 เวลา 11:53 • ความคิดเห็น
     สังคมทุกวันนี้ให้ความสำคัญกับสิ่งไหนสำหรับการอยู่ร่วมกันในสังคม ?
     7 คำตอบ
    • 23 ก.ย. 2022 เวลา 09:21 • ปรัชญา
     ทุกวันนี้คนทุกคนมีพื้นฐานอยู่บนความเห็นแก่ตัวกันทุกคนใช่หรือป่าว ?
     18 คำตอบ
    • 31 ส.ค. 2022 เวลา 02:14 • ปรัชญา
     คุณกำลังมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไร ระหว่าง เงินกับครอบครัว ?
     8 คำตอบ