PeaR_llws

llws_chattaya
One fine day.. 😻😸💕
เข้าใจนะ !!
เวลาที่จิตตกอยู่ใน "ภาวะซึมเศร้า"
ต่อให้อ่านมาเยอะ เหมือนจะรู้ดีว่าควรจะตั้งสมาธิจรดต่อไปที่ไหน หรือจะมีสักกี่ผู้หวังดี ทั้งปลอบประโลม ทั้งถากถางให้พึ่งคิดพึ่งทำเยีี่ยงใด .....ดูเพิ่มเติม
ไม่เข้าใจ ..
ทำไมอ่อนไหวง่ายจังกับเรื่องพื้นๆ ประทับใจอะไรมากมายกับเรื่องเล็กน้อย แต่กับเรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น ต้องรวบรวมความกล้าหาญ ความเสียสละ บากบั่นแค่ไหน เปลี่ยนชีวิตคนๆนึงไปตลอด กลับอิดออดที่จะแสดงความคิดเห็น ไม่มีความรู้สึก .....ดูเพิ่มเติม