cover

Mao-Investor

ยืนยันแล้ว
maoinvestor
  • การลงทุน
  • 0
  • 69
    โพสต์
  • 126
    ผู้ติดตาม
  • เรื่องราวของน้องเม่าผู้เริ่มต้นโลดแล่นในตลาดทุน โดยมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นพญาปลวก
  • สร้างเพจเมื่อ 24 พ.ค. 2023