• นนท์ วชิราชัย
  nont.w
  • 1
   โพสต์
  • 2
   ผู้ติดตาม
  • 23
   กำลังติดตาม
  • กีฬา ไลฟสไตล์ ถ่ายภาพ
   • วันนี้เก็บวงแหวนการเคลื่อนไหวได้ครบสามวงคือการเดิน ออกกำลังกาย การยืนครับ วันนี้เช้ามีสรุปรายสัปดาห์จึงได้ตั้งเป้าหมายเพิ่ม40กิโลแคลอรี่เป็น 850 กิโลแคลอรี่ครับ