เพียงแค่ไม่ทุกข์ ชีวิตมันก็เป็นสุขแล้ว

ไลฟ์สไตล์
ปัญญาจีน...อ่านต่อ

สำบัดสำนวน

สุดจัดจริงๆ....ขอบคุณค่ะ
ราชยาน
"...ไม่มียานพาหนะใด
ที่จะนั่งด้วย...อ่านต่อ

Listen to Meen

แวะเข้ามาให้กำลังใจและติดตามค่ะ☺
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก...อ่านต่อ

คนหนีเที่ยว

ติดตามให้กำลังใจครับผม
อันไหนที่จะทำให้เรามีความสุข
ระหว่างยึดถือกับปล่อยวาง...อ่านต่อ
เหตุเกิดบน
เรือสำราญ...อ่านต่อ

สำบัดสำนวน

ลึกซึ้ง...ตรึงจิต 🙏🙏🙏
พระอรหันต์อยู่ไหน...อ่านต่อ
พิจารณาให้เห็น
ตามความเป็นจริง
เมื่อคุณมีเงินมาก..
คุณจะรู้สึกอยู่สูงจนมองไม่เห็นใคร
เมื่อคุณมีความรู้แต่ไม่มีเงิน..
คุณจะมองตัวเองต้อยต่ำ...ดูเพิ่มเติม
เหตุผลสมควรโกรธไม่มีในโลก...อ่านต่อ

Suebsakul Ruangprim

สาธุ ครับ
เราเกิดมาทำไม...อ่านต่อ
ทุกสิ่งที่เรามี
เพียงเพื่อรอ
การจากพราก
ตั้งแต่เล็กจนโต
เราก็ต่างศึกษา
และฝึกฝนอบรม...อ่านต่อ