เดินจิต: พระมหาวรพรต กิตติวโร

การศึกษา
ปรัชญา
บุคคลสาธารณะ
จัดทำโพสต์​โดยศิษย์​ เว็ปไซต์​ www.duenjit.com
พระพุทธศาสนา..
เป็นเรื่องของการเดินในเส้นทางสายกลาง
แล้วกลับคืนสู่ธรรมชาติ
ที่มีความเป็นกลาง ที่แท้จริง...อ่านต่อ
#ปุจฉา: ปฏิบัติมาจนถึงลมหายใจหมดไป หยุดไปค่ะ
แต่ไม่ได้กลัวตายนะคะ ยังคงนั่งภาวนาต่อไป
แต่อยู่ๆก็ถอนออกมาหายใจดังเดิม
เป็นมาแล้ว 2 ครั้งแล้ว ขอคำแนะนำด้วยเจ้าค่ะ...อ่านต่อ
#ปุจฉา: หากสะสมบารมีให้เต็มรอบไม่ทันในรอบนี้
ต้องรอรอบหน้าอีกนานเท่าไหร่?
ควรอธิษฐานจิตหรือไม่?
#วิสัชนา: ตอบปัญหาธรรมโดย พระมหาวรพรต กิตติวโร...อ่านต่อ
#ปุจฉา: การมีครอบครัว มีลูก
สิ่งนี้จะทำให้เรายังคงปฏิบัติธรรม
ให้เข้าถึงการหลุดพ้นได้ไหมคะ?
#วิสัชนา: ตอบปัญหาธรรมโดย พระมหาวรพรต กิตติวโร...อ่านต่อ
1
ธรรมะวันพระ...อ่านต่อ
วิธีในการสำรวมอินทรีย์ ขณะอกุศลเกิด
ก็ต้องมีฐาน ฐานทั้งสี่ สติปัฏฐาน
ฐานของกายหมั่นรู้ตัว
ฐานของเวทนาหมั่นรู้สึกตัวอยู่...ดูเพิ่มเติม
ธรรมะของพระพุทธองค์ เป็นปัจจัตตัง
รู้ได้ด้วยตน แจ้งแก่ใจ
ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า
"รสพระธรรม ชนะ รสทั้งปวง" เป็นอย่างไร?...ดูเพิ่มเติม
พงศ์เล่าเรื่อง
นมัสการครับ สาธุธรรม
#ปุจฉา: โยมมีสภาวธรรมนำไปถึงอุเบกขาก่อนพระอาจารย์นำ
โยมปฏิบัติผิดวิธีไหมเจ้าคะ?
#วิสัชนา: ตอบปัญหาธรรมโดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
ไม่ผิดหรอก...อ่านต่อ
ถ้าท่านทั้งหลาย เริ่มต้นที่ถูกต้อง
ก็คือ สัมมาสติ
.
รู้สึกกาย รู้สึกใจ จนรู้สึกทั้งตัวไปเรื่อย ๆ...อ่านต่อ
ธรรมชาติ มันก็มีทั้งสิ่งที่ดี และ สิ่งที่ไม่ดี
เหมือน มีความสว่าง กับ ความมืด
มันเป็น สัจธรรมอยู่แล้ว
เวลาเจอสิ่งที่ดีแล้ว ก็มักเกิดความพอใจ...ดูเพิ่มเติม