^ _ ^ แมวพิมพ์ ~

ไลฟ์สไตล์
ถ่ายภาพ
จากจุดที่เคยมี เคยดี เคยได้ แต่เมื่อรักที่จะใช้ชีวิตอิสระ จึงลาออกมาใช้ชีวิต ...ดูเพิ่มเติม
วัน-เดือนเคลื่อน
อดีต ปัจจุบัน เปลี่ยนทุกๆวินาที
กับบทบาทวิถี...ดูเพิ่มเติม
คำว่าแฟน...🧡
มาให้กำลังใจและติดตามคับฝากเพจน้องหน่อยคับบ😄