อยู่ให้รู้ มองให้ลึก

สิ่งแวดล้อม
ประวัติศาสตร์
วิทยาศาสตร์
แพทย์ทำสำเร็จเป็นครั้งแรกในการทำให้ร่างกายมนุษย์เข้าสู่อุณหภูมิ 10-15°C หรือภาวะหยุดนิ่ง...อ่านต่อ

ขอแค่บวก 1

ขอบคุณค่ะ