cover

eJobMag : เพิ่มมุมมอง เพิ่มโอกาส สร้างเครือข่าย

alfa_man
 • ธุรกิจ
 • ไลฟ์สไตล์
 • เทคโนโลยี
 • 2
 • 52
  โพสต์
 • 3.1K
  ผู้ติดตาม
 • Technology Disruption เกิดจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยี่ที่รวดเร็วขึ้น และทุก 5-10 ปีจะเกิดเทคโนโลยีผลิกโฉมโลก ส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตเดิม 🤔POTENTIAL ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ คือ หัวใจ
 • สร้างเพจเมื่อ 17 ต.ค. 2019