Classmetic

ความงาม
การบันเทิง
ไลฟ์สไตล์
เรื่องผู้หญิงๆ ความงาม และความรักษ์โลก
นิยามความงามกับผู้หญิงสวย🦋
ผู้หญิงสวยในความคิดของคนทั่วไปเป็นอย่างไร ถ้าเป็นเราจะตอบง่ายๆว่า หน้าตาสระสวย เกลี้ยงเกลา รูปร่างสมส่วน การแต่งตัวดี เข้ากับกาละเทศะ แต่งหน้าพองาม กิริยาวาจาดี ยิ้มง่าย พูดเพราะน่าฟัง นี่คือผู้หญิงสวยในมุมมองของคนส่วนใหญ่
แต่มากกว่านั้น รู้ไหมว่าการเป็นผู้หญิงสวยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในยุคนี้
พูดง่ายๆก็คือ ผู้หญิงสวย ต้อง ‘ฉลาด’...อ่านต่อ