ว. วัชร
การศึกษา
ไลฟ์สไตล์
อื่นๆ
6 ม.ค. เวลา 12:21Lifestyle

พระโสดาบัน

ผู้ไม่ตกนรก 36

บทนี้เป็นบทสุดท้ายของ โสตาปัตติสังยุตต์ ก่อนจะขึ้นบท สัจจสังยุตต์ ผมเองต้องขอตัวเพื่อเรียบเรียงบทโสตาปัตติสังยุตต์ ให้ได้เป็นบทความก่อน เพื่อความเข้าใจของผมเองและเผยแพร่ต่อไป อาจต้องใช้เวลาในการค้นคว้าและเรียบเรียงนาน ขออภัยที่อาจต้องหายไปซักระยะ ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาศึกษาทักทาย และให้คำแนะนำ ขอบคุณครับ

คุยไปเรื่อย
แวะมาติดตามนะครับ
5 ม.ค. เวลา 13:02Lifestyle

พระโสดาบัน

ผู้ไม่ตกนรก 35

ผลสูตรที่ ๑

เจริญธรรม ๔ ประการทำให้แจ้งโสดาปัตติผล

[๑๖๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้...อ่านต่อ

4 ม.ค. เวลา 14:12Lifestyle

พระโสดาบัน

ผู้ไม่ตกนรก 34

เบาใจจาก การจากไปของ บิดามารดาภรรยาและบุตร เบาใจออกห่างกามคุณ 5 คือรูป รส กลิ่น เสียงและสัมผัส จิตย่อมนำ สู่สวรรค์ และ พรหมวิมาน โดยมีธรรมทั้ง 4 ประการ พร้อม...อ่านต่อ

3 ม.ค. เวลา 13:00Lifestyle

พระโสดาบัน

ผู้ไม่ตกนรก 33

จะเข้าถึงพระสูตรที่พระตถาคตตรัสแล้ว อันลึกซึ้ง มีเนื้อความอันลึก เป็นโลกุตตะ ประกอบด้วยความว่าง ตลอดนิตยกาลอยู่ มิใช่กระทำได้โดยง่าย เราทั้งหลายจักเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหว

ในพระพุทธเจ้า ......ดูเพิ่มเติม

เภสัชกร [VATE] มีอะไรจะบอก
ชัดเจน แจ่มแจ้ง สาธุครับ 🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️
2 ม.ค. เวลา 13:30Lifestyle

พระโสดาบัน

ผู้ไม่ตกนรก 32

เพราะราคะ โทสะ โมหะ เบาบาง อริยบุคคลย่อมมีมาก

วัสสวุตถสูตร

ว่าด้วยพระอริยบุคคลมีน้อยกว่ากันโดยลำดับ...ดูเพิ่มเติม

SaraUpdate
สาธุค่ะ🙏🙏🙏
1 ม.ค. เวลา 13:34Lifestyle

พระโสดาบัน

ผู้ไม่ตกนรก 32

สัปปัญญวรรคที่ ๖

สคาถกสูตร

ผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการเป็นพระโสดาบัน

[๑๖๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการย่อมเป็นพระโสดาบัน มี...ดูเพิ่มเติม

🍀หมอยาท่าBD🍀
สาธุๆสวัสดีปีใหม่ครับ
31 ธ.ค. 2019 เวลา 13:20Lifestyle

พระโสดาบัน

ผู้ไม่ตกนรก 31

นันทิยสูตร

ผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการเป็นพระโสดาบัน...อ่านต่อ

🙇นก ไดโนสคูล
สาธุค่ะ 🙏❤❤❤ พี่วัชคะ ขอบคุณธรรมะที่คัดสรรมา ให้นกได้อ่านเสมอนะคะ 🙏🌹🌹 นกขอส่ง ส.ค.ส. แทนคำขอบคุณนะคะ 💖💖💖💖
30 ธ.ค. 2019 เวลา 13:42Lifestyle

พระโสดาบัน

ผู้ไม่ตกนรก 30

ภิกขุสูตร

องค์คุณของพระโสดาบัน

[๑๖๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ ย่อมเป็นพระโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า ธรรม...ดูเพิ่มเติม

29 ธ.ค. 2019 เวลา 12:59Lifestyle

พระโสดาบัน

ผู้ไม่ตกนรก 29

มหัทธนสูตรที่ ๑

ผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการเป็นผู้มั่งคั่ง

[๑๖๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ เราเรียกว่าเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มียศใหญ่ ธรรม ๔ ประการ เป็นไฉน?

28 ธ.ค. 2019 เวลา 13:00Lifestyle

พระโสดาบัน

ผู้ไม่ตกนรก 28

ห้วงกุศล ๔ ประการนี้ว่า ห้วงบุญ ห้วงกุศล อันเป็นปัจจัยนำมาซึ่งความสุข ห้วงบุญ ห้วงกุศล ย่อมถึงความนับว่า เป็นกองบุญใหญ่ จะนับจะประมาณมิได้

สคาถกปุญญาภิสันทวรรคที่ ๕

อภิสันทสูตรที่ ๑...ดูเพิ่มเติม

ฟ้าสีคราม
สาธุค่ะ