ว. วัชร

การศึกษา
ไลฟ์สไตล์
อื่นๆ
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๓
ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค
นำมาใช้ฟัง ในการทำสมาธิด้วยอาณาปาณสติ โดยให้พระธรรมไหลเข้าจิตใจผ่านเสียงไปพร้อมการพิจารณาลมหายใจเข้าและออก ตอนก่อนนอน...อ่านต่อ
ก็มันชอบ
ขอความรู้นะคะ มีการพิมพ์พระไตรปิฎกแจกไหมคะ หรือเป็นเล่มๆไป..ขอบคุณค่ะ
พระโสดาบัน
ผู้ไม่ตกนรก 36
บทนี้เป็นบทสุดท้ายของ โสตาปัตติสังยุตต์ ก่อนจะขึ้นบท สัจจสังยุตต์ ผมเองต้องขอตัวเพื่อเรียบเรียงบทโสตาปัตติสังยุตต์ ให้ได้เป็นบทความก่อน เพื่อความเข้าใจของผมเองและเผยแพร่ต่อไป อาจต้องใช้เวลาในการค้นคว้าและเรียบเรียงนาน ขออภัยที่อาจต้องหายไปซักระยะ ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาศึกษาทักทาย และให้คำแนะนำ ขอบคุณครับ...อ่านต่อ
คุยไปเรื่อย
แวะมาติดตามนะครับ
พระโสดาบัน
ผู้ไม่ตกนรก 35
ผลสูตรที่ ๑
เจริญธรรม ๔ ประการทำให้แจ้งโสดาปัตติผล
[๑๖๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้...อ่านต่อ
พระโสดาบัน
ผู้ไม่ตกนรก 34
เบาใจจาก การจากไปของ บิดามารดาภรรยาและบุตร เบาใจออกห่างกามคุณ 5 คือรูป รส กลิ่น เสียงและสัมผัส จิตย่อมนำ สู่สวรรค์ และ พรหมวิมาน โดยมีธรรมทั้ง 4 ประการ พร้อม...อ่านต่อ
พระโสดาบัน
ผู้ไม่ตกนรก 33
จะเข้าถึงพระสูตรที่พระตถาคตตรัสแล้ว อันลึกซึ้ง มีเนื้อความอันลึก เป็นโลกุตตะ ประกอบด้วยความว่าง ตลอดนิตยกาลอยู่ มิใช่กระทำได้โดยง่าย เราทั้งหลายจักเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหว
ในพระพุทธเจ้า ......ดูเพิ่มเติม
เภสัชกร [VATE] มีอะไรจะบอก
ชัดเจน แจ่มแจ้ง สาธุครับ 🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️
พระโสดาบัน
ผู้ไม่ตกนรก 32
เพราะราคะ โทสะ โมหะ เบาบาง อริยบุคคลย่อมมีมาก
วัสสวุตถสูตร
ว่าด้วยพระอริยบุคคลมีน้อยกว่ากันโดยลำดับ...ดูเพิ่มเติม
SaraUpdate
สาธุค่ะ🙏🙏🙏
พระโสดาบัน
ผู้ไม่ตกนรก 32
สัปปัญญวรรคที่ ๖
สคาถกสูตร
ผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการเป็นพระโสดาบัน
[๑๖๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการย่อมเป็นพระโสดาบัน มี...ดูเพิ่มเติม
🍀หมอยาท่าBD🍀
สาธุๆสวัสดีปีใหม่ครับ
พระโสดาบัน
ผู้ไม่ตกนรก 31
นันทิยสูตร
ผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการเป็นพระโสดาบัน...อ่านต่อ
🔵 นก ไดโนสคูล
สาธุค่ะ 🙏❤❤❤ พี่วัชคะ ขอบคุณธรรมะที่คัดสรรมา ให้นกได้อ่านเสมอนะคะ 🙏🌹🌹 นกขอส่ง ส.ค.ส. แทนคำขอบคุณนะคะ 💖💖💖💖
พระโสดาบัน
ผู้ไม่ตกนรก 30
ภิกขุสูตร
องค์คุณของพระโสดาบัน
[๑๖๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ ย่อมเป็นพระโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า ธรรม...ดูเพิ่มเติม
พระโสดาบัน
ผู้ไม่ตกนรก 29
มหัทธนสูตรที่ ๑
ผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการเป็นผู้มั่งคั่ง
[๑๖๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ เราเรียกว่าเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มียศใหญ่ ธรรม ๔ ประการ เป็นไฉน?...ดูเพิ่มเติม