แปดบรรทัดครึ่ง

หนังสือ
ธุรกิจ
เทคโนโลยี
แปดบรรทัดครึ่ง EP683 - เรื่องราวของ Jeff Bezos#10
——————————————
👂อ่าน - บทความธุรกิจทั่วโลก เนื้อๆ เน้นๆ กับเพื่อนๆอีกนับแสน ทาง FB : facebook.com/eightandahalfsentences...ดูเพิ่มเติม
แปดบรรทัดครึ่ง EP Special - Tech Trend with IBM #4
——————————————
👂อ่าน - บทความธุรกิจทั่วโลก เนื้อๆ เน้นๆ กับเพื่อนๆอีกนับแสน ทาง FB : facebook.com/eightandahalfsentences...ดูเพิ่มเติม
แปดบรรทัดครึ่ง EP682 - มัดใจลูกน้องด้วยจดหมาย
——————————————
👂อ่าน - บทความธุรกิจทั่วโลก เนื้อๆ เน้นๆ กับเพื่อนๆอีกนับแสน ทาง FB : facebook.com/eightandahalfsentences...ดูเพิ่มเติม
แปดบรรทัดครึ่ง EP681 - เรื่องราวของ Jeff Bezos#9
——————————————
👂อ่าน - บทความธุรกิจทั่วโลก เนื้อๆ เน้นๆ กับเพื่อนๆอีกนับแสน ทาง FB : facebook.com/eightandahalfsentences...ดูเพิ่มเติม
แปดบรรทัดครึ่ง EP680 - เรื่องราวของ Jeff Bezos #8
——————————————
👂อ่าน - บทความธุรกิจทั่วโลก เนื้อๆ เน้นๆ กับเพื่อนๆอีกนับแสน ทาง FB : facebook.com/eightandahalfsentences...ดูเพิ่มเติม
แปดบรรทัดครึ่ง EP Special - Tech Trend with IBM #3
——————————————
👂อ่าน - บทความธุรกิจทั่วโลก เนื้อๆ เน้นๆ กับเพื่อนๆอีกนับแสน ทาง FB : facebook.com/eightandahalfsentences...ดูเพิ่มเติม
แปดบรรทัดครึ่ง EP679 - เรื่องราวของ Jeff Bezos #7
——————————————
👂อ่าน - บทความธุรกิจทั่วโลก เนื้อๆ เน้นๆ กับเพื่อนๆอีกนับแสน ทาง FB : facebook.com/eightandahalfsentences...ดูเพิ่มเติม
แปดบรรทัดครึ่ง EP Special - Tech Trend with IBM #2
——————————————
👂อ่าน - บทความธุรกิจทั่วโลก เนื้อๆ เน้นๆ กับเพื่อนๆอีกนับแสน ทาง FB : facebook.com/eightandahalfsentences...ดูเพิ่มเติม
ไลฟ์สาระ #33 คุยกับ "อาจารย์เกตุ " ผู้เขียนหนังสือ Rinen ธุรกิจ 100 ปี
——————————————
👂อ่าน - บทความธุรกิจทั่วโลก เนื้อๆ เน้นๆ กับเพื่อนๆอีกนับแสน ทาง FB : facebook.com/eightandahalfsentences...ดูเพิ่มเติม
แปดบรรทัดครึ่ง EP678 - อะไรคือ Rinen และ Ikigai
——————————————
👂อ่าน - บทความธุรกิจทั่วโลก เนื้อๆ เน้นๆ กับเพื่อนๆอีกนับแสน ทาง FB : facebook.com/eightandahalfsentences...ดูเพิ่มเติม