คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

การศึกษา
โพสต์ปักหมุด
ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2563
รับสมัคร online ตั้งแต่ 17 ก.พ. - 4 มิ.ย.2563
ทาง web site >> http://rpca-admission.thai.com/
แบบจำลองการแพร่ระบาด COVID-19
#PhysicalDistancing
จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศกลุ่มอาเซียน
update 01.04.2563
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประกาศกำหนดให้เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือที่มีแอลกอฮอล์ต่ำกว่าร้อยละ 70 โดยปริมาตร (volume by volume) ขอประกาศรายชื่อเครื่องสำอางที่ถูกเพิกถอนใบรับจดแจ้งและให้เรียกเก็บคืน จำนวน ๒๔ รายการ...ดูเพิ่มเติม
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ แนวทางทางป้องกัน โควิด-19 ให้แก่ประชาชนและตำรวจ
เช็กด่วน ! เปิด 70 พิกัด
ต่างจังหวัด.-กทม. สุ่มเสี่ยงต้องเฝ้าระวัง-กักตัว-พบแพทย์
Update 26/03/2563