cover

ชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละ

 • หนังสือ
 • การศึกษา
 • ปรัชญา
 • 0
 • 208
  โพสต์
 • 155
  ผู้ติดตาม
 • “พอเราใช้ชีวิตและผ่านเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ เราก็จะเรียนรู้และจะมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้น เราจะมีภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตต่อไป” ชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละ มีสมหวัง-ผิดหวัง, มีดีใจ-เสียใจ เป็นปกติ
 • สร้างเพจเมื่อ 3 เม.ย. 2020