มงคลชีวิต 38 ประการ

การศึกษา
บทสรุปคำอธิบายหมู่ มงคลชีวิต...อ่านต่อ
พระอนุชิต ธมฺมาสโย
# ขอชื่นชมอนุโมทนาสาธุการ🙏🙏🙏
มงคลที่ 38 จิตเกษม...อ่านต่อ
มงคลที่ 37 จิตปราศจากธุลี...อ่านต่อ
มงคลที่ 36 จิตไม่โศก...อ่านต่อ
มงคลที่ 35 จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม...อ่านต่อ
มงคลที่ 34 ทำนิพพานให้แจ้ง...อ่านต่อ
มงคลที่ 33 เห็นอริยสัจจ์...อ่านต่อ
พระอนุชิต ธมฺมาสโย
#ขอชื่นชมอนุโมทนาสาธุการ🙏🙏🙏กับ บล็อก.และทีมงานทุกๆท่านด้วยนะครับ ที่นำธรรมะดีๆ มีภาพสวยๆ ให้ได้ข้อคิด-คำคม นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เกิดประโยชน์ ขอสนับสนุนชื่นชมครับ สาธุ...สาธุๆๆ...ขอสาธุการ เยี่ยม👍 # “สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ" การให้ธรรมทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวงภาพ
มงคลที่ 32 ประพฤติพรหมจรรย์...อ่านต่อ
มงคลที่ 31 บำเพ็ญตบะ...อ่านต่อ
Pairin Hongsuwan
สาธุคะ