Blockdit Logo (Mobile)

Nature Sustainable Yield

การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
ไลฟ์สไตล์
นำพื้นฐานการใช้ชีวิติในสังคมมาตีแผให้เป็นข้อคิดที่ทุกคนจะนำไปตรึกตรอง เพื่อสังคมที่ดีต่อไป รวมถึงด้านเศรษฐกิจ และการลงทุน ข่า...ดูเพิ่มเติม
Tree >>>>
ยูคาลิปตัส ชื่อสามัญ Eucalyptus
ยูคาลิปตัส ชื่อวิทยาศาสตร์ Eucalyptus globulus Labill. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Eucalyptus gigantea Dehnh., Eucalyptus glauca A.Cunn. ex DC., Eucalyptus globulosus St.-Lag., Eucalyptus globulus subsp. globulus, Eucalyptus maidenii subsp. globulus (Labill.) J.B.Kirkp., Eucalyptus perfoliata Desf., Eucalyptus pulverulenta Li...อ่านต่อ