cover

ทำ เป็น รู้ ดี Do you know?

 • อาหาร
 • อื่นๆ
 • การท่องเที่ยว
 • 4
 • 111
  โพสต์
 • 1.3K
  ผู้ติดตาม
 • เชื่อว่าความรู้สึกมากมายหาได้รอบตัวการอ่าน การเขียนถึงเรื่องราวที่ประทับใจนับว่าเป็นการให้เวลากับตัวเอง ทำให้ได้ใช้เวลา ทำให้เกิดสติ ผมได้แบ่งปันถ่ายถอดเป็นตัวหนังสือนั้นคือจากหัวใจที่อยากมอบให้ทุกๆคน
 • สร้างเพจเมื่อ 14 มิ.ย. 2020