I-AM

สิ่งแวดล้อม
ไลฟ์สไตล์
การท่องเที่ยว
การใช้ชีวิตหลังตัดสินใจลาออกจากงานประจำ​ เพื่อมาดูแลสุขภาพและท่องเที่ยวไปกับคนที่เรารัก มาร่วมแชร์ประสบการณ์หรือแนะนำกันนะคะ
อย่าเพิ่งตาย ถ้ายังไม่ได้อ่าน
กรุงเทพ คือย่านธุรกิจโดยแท้จริง แม้กระทั่งวัด! เป็นประโยคที่วิ่งวนในหัวเราเมื่อค่าใช้จ่ายระหว่างจัดงานศพบานเบอะไปหมด ทั้งๆที่จัดงานสวดเพียงแค่ 3 คืน ในครอบครัวเราตั้งใจทำกันแบบเรียบง่ายที่สุดเพราะโรคโควิดยังคงระบาด แต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะสิ
เรื่องราวเกิดขึ้นจากการสูญเสียญาติผู้ใหญ่อย่างไม่มีวันกลับมา และเป็นการสูญเสียคร...ดูเพิ่มเติม
サハバサゴンです。
ปกติ ค่าซอง แล้วแต่กำลังทรัพย์ของเจ้าภาพ แต่ค่าบำรุงส่วนกลาง จะกำหนดไว้ชัดเจน เช่น 1.ค่าเช่าเต้นท์-เก้าอี้-ถ้วยชามช้อนแก้วน้ำ ขั้นต่ำ 3000 ขึ้นไป ของเสีย-ของหาย ก็ให้ซื้อมาชดใช้ หรือจ่ายเพิ่มตามที่กำหนดไว้ 2.ค่าบำรุงรักษาสถานที่ เช่น ศาลา , เมรุเผา ขั้นต่ำ 2000 ขึ้นไป 3.ค่าบำรุงสมาคมแม่บ้าน-สมาคมกู้ภัยฯ ขั้นต่ำ 2000 ขึ้นไป...ดูเพิ่มเติม