Absolute Living Thailand

 • สุขภาพ
 • 0
 • 55
  โพสต์
 • 16
  ผู้ติดตาม
 • สร้างเพจเมื่อ 20 เม.ย. 2021
 • ผู้สูงอายุ ต้องการพลังงานเท่าไร ในแต่ละวัน
  ผู้สูงอายุควรได้รับพลังงานในแต่ละวัน ไม่ต่ำกว่า วันละ 1,200 กิโลแคลอรี และไม่ควรเกินวันละ 2,000 กิโลแคลอรี... อ่านต่อ
  11 รับชม
  • สาเหตุของการเกิด "ภาวะทุพโภชนาการ" ในผู้สูงอายุ
   มาดูกันว่า อะไรเป็นสาเหตุให้ผู้สูงอายุทานข้าวได้มากขึ้น หรือ ทานข้าวได้น้อยลง ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากปัญหาสุขภาพ เช่น อาการป่วย หรือโรคบางโรค อย่างเช่น... อ่านต่อ
   18 รับชม
   • "ภาวะทุพโภชนาการ" ในผู้สูงอายุคืออะไร
    ภาวะทุพโภชนาการ อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ การที่ คนเรา ทานอาหาร หรือได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะในเชิงปริมาณหรือความครบถ้วนของสารอาหาร ที่บอกว่าไม่เหมาะสม นั้นหมายถึง น้อยหรือมากกว่าความต้องการของร่า... อ่านต่อ
    20 รับชม
    • วิธีการแก้ปัญหาผู้สูงอายุเบื่ออาหาร
     ถ้าหากผู้สูงอายุทานอาหารได้น้อย เพราะมีปัญหาเรื่องระบบการย่อย หรือ ปัญหาสุขภาพช่องปากและฟัน มีวิธีการแก้ปัญหาได้ ดังนี้... อ่านต่อ
     19 รับชม
     • ผู้สูงอายุเบื่ออาหาร อย่านิ่งนอนใจ
      ทำไมผู้สูอายุถึงเบื่ออาหาร
      1. ประสาทการการรับรสและรับกลิ่นในผู้สูงอายุเปลี่ยนไป อาจเป็นเพราะ ต่อมรับรสและกลิ่นทำงานแย่ลง เนื่องด้วยวัยที่สูงมากขึ้น เวลาเรารับประทานอา... อ่านต่อ
      21 รับชม
      • ภาวะความเสื่อมของความจำและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ในผู้ป่วยสมองเสื่อมระยะที่ 5 Profound Loss ผู้ป่วยจะเคลื่อนไหวได้น้อยลง และมีปฏิกิริยาสะท้อนกลับ
       1. ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่นิ่งๆ บนเตียง หรือบนเก้าอี้ เคลื่อนไหวน... อ่านต่อ
       21 รับชม
       • ภาวะความเสื่อมของความทรงจำและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ป่วยสมองเสื่อมระยะที่ 4 Severe Loss ผู้ป่วยจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบทันที ถ้าไม่พอใจ และจะยืนยันในการกระทำในสิ่งที่อยากทำ เช่น จะออกไปข้างนอก โดยไม่ฟังคำทัดทานจากคนรอบข้าง... อ่านต่อ
        17 รับชม
        • ภาวะความเสื่อมของความจำและการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้ป่วยสมองเสื่อมระยะที่ 3 Middle Loss ผู้ป่วยจะยังคงสามารถมองเห็น สัมผัส และรับรสได้ แต่จะชอบค้นหาสิ่งของ หรือเก็บสิ่งของบางอย่างและเก็บสะสม
         1. ผู้ป่วยจะชอบจับต้องทุกสิ่งที่มองเห็น หรือสัมผัสได้... อ่านต่อ
         35 รับชม
         • ภาวะความทรงจำและพฤติกรรมของผู้ป่วยสมองเสื่อม ระยะที่ 2 – Moderate Loss ในระยะนี้ ผู้ป่วยยังทำสิ่งต่างๆได้ แต่ต้องการเครื่องชี้นำ หรือมีคนบอกขั้นตอนการทำสิ่งต่างๆ
          1. ผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรม หรือกิจวัตรประจำวันได้ แต่ไม่เรียบร้อยเหมือน... อ่านต่อ
          30 รับชม
          • ในวงการแพทย์ จะแบ่งระยะของโรคที่เกิดขึ้นใน ผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม หรือ ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ออกเป็นระยะต่างๆ ที่แตกต่างกันจากความคืบหน้าอาการของโรค และระดับของความเสื่อมหรือการสูญเสียความจำ ในวงการแพทย์ส่วนใหญ่ จะนิยมแบ่งระดับความคืบของโรคออกเป็น 3 ระยะ แต่ในบางประเทศ พบว่ามีกา... อ่านต่อ
           28 รับชม