มีบัญชีอยู่แล้ว?

PDPA Consultant and Training

 • หนังสือ
 • ธุรกิจ
 • การศึกษา
 • 0
 • 307
  โพสต์
 • 85
  ผู้ติดตาม
 • เผยแพร่ความรู้ บริการฝึกอบรม ให้คำปรึกษาและวางระบบ ตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA
 • สร้างเพจเมื่อ 27 เม.ย. 2021
 • การรับสมัครงาน
  .
  ติดตามข้อมูล PDPA พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความรู้ได้ที่ :
  🔴 Website : www.hrconsultant.training...
 • ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ E-Commece
  .
  ติดตามข้อมูล PDPA พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความรู้ได้ที่ :
  🔴 Website : www.hrconsultant.training...
 • ฐานข้อมูลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสถานพยาบาล
  .
  ติดตามข้อมูล PDPA พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความรู้ได้ที่ :
  🔴 Website : www.hrconsultant.training...
 • การสมัครและใช้บริการสมาชิกกับร้านค้าออนไลน์ได้ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง ?
  .
  ติดตามข้อมูล PDPA พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความรู้ได้ที่ :
  🔴 Website : www.hrconsultant.training...
 • 6 ขั้นตอน พร้อมรับ DSRs (Data Subject Requests)
  .
  ติดตามข้อมูล PDPA พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความรู้ได้ที่ :
  🔴 Website : www.hrconsultant.training...
 • 6 ขั้นตอน พร้อมรับ DSRs (Data Subject Requests)
  .
  ติดตามข้อมูล PDPA พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความรู้ได้ที่ :
  🔴 Website : www.hrconsultant.training...
 • 6 ขั้นตอน พร้อมรับ DSRs (Data Subject Requests)
  .
  ติดตามข้อมูล PDPA พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความรู้ได้ที่ :
  🔴 Website : www.hrconsultant.training...
 • 6 ขั้นตอน พร้อมรับ DSRs (Data Subject Requests)
  .
  ติดตามข้อมูล PDPA พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความรู้ได้ที่ :
  🔴 Website : www.hrconsultant.training...
 • 6 ขั้นตอน พร้อมรับ DSRs (Data Subject Requests)
  .
  ติดตามข้อมูล PDPA พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความรู้ได้ที่ :
  🔴 Website : www.hrconsultant.training...
 • 6 ขั้นตอน พร้อมรับ DSRs (Data Subject Requests)
  .
  ติดตามข้อมูล PDPA พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความรู้ได้ที่ :
  🔴 Website : www.hrconsultant.training...