M Report

 • ธุรกิจ
 • ข่าว
 • เทคโนโลยี
 • 0
 • 740
  โพสต์
 • 498
  ผู้ติดตาม
 • "เอ็ม รีพอร์ต" สำนักข่าวอุตสาหกรรมที่มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมให้มีการลงทุนใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรในการผลิต เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านอุตสาหกรรม www.mreport.co.th
 • สร้างเพจเมื่อ 30 ส.ค. 2021