พู่สร้าง by โค้ชสุนีย์ที่ปรึกษาการเงิน

 • หนังสือ
 • สุขภาพ
 • การลงทุน
 • 0
 • 1K
  โพสต์
 • 141
  ผู้ติดตาม
 • ข้อคิด แรงบันดาลใจ การเงิน ทำให้ผู้คนตระหนักรู้ หากสุขภาพการเงินดี สุขภาพจิตใจดี สุขภาพกายจะดีตามมา เมื่อสุขภาพดีครบ 3 อย่าง ย่อมอยากแบ่งปัน เมื่อนั้นสังคมจะสงบสุข
 • สร้างเพจเมื่อ 23 ต.ค. 2021