cover

ส่งเสือเข้าป่า ส่งหมาไปไหน?

 • การศึกษา
 • ครอบครัว
 • ไลฟ์สไตล์
 • 0
 • 21
  โพสต์
 • 3
  ผู้ติดตาม
 • ต่อเนื่องจาก series “ส่งเสือเข้าป่า ส่งหมาเข้าสวนฯ” ที่ไม่รู้จะประสบความสำเร็จมั้ย ^^“ เก็บข้อมูลแบบ random ไว้ก่อน เพราะยังไม่รู้จะส่งหมาไปไหนดีหลังจากนี้ หากได้ทิศทางแล้วจะมา sharpen อีกที
 • สร้างเพจเมื่อ 30 พ.ย. 2021