มีบัญชีอยู่แล้ว?

คิดแบบมีพลัง กับ ภาดาดา

  • 0
  • 1
   โพสต์
  • 1
   ผู้ติดตาม
  • สร้างแรงบันดาลใจ เป็นพื้นที่ของพลังงานดีๆให้กันและกัน
  • สร้างเพจเมื่อ 9 ก.พ. 2022
  • เพราะ…ความรัก คือ จุดอ่อนของใครหลายคน
   เราจึงเฝ้าตามหา เพื่อให้ได้รักนั้นมาครอบครอง
   แต่เราไม่เคยครอบครองได้จริง ถ้าในหัวใจเรายังขาดแคลน
   ความรักที่แท้จริง จึงเริ่มต้น จากการรักตัวเองให้เป็นก่อน...