• Pan Khamphuang
  panmuthita
  • 3
   โพสต์
  • 0
   ผู้ติดตาม
  • 13
   กำลังติดตาม
  • 1997
  • วิศวกรโรงงาน
  • วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น Gear 52
   • หน้าหนาวคือกล่องเก็บความทรงจำ
    ความทรงจำหน้าหนาวที่เราย้อนคิดถึงอยู่บ่อยๆ คือตอนที่อาศัยอยู่กับย่าที่บ้านนอกของภาคอีสาน อากาศหนาวๆ ย่าจะพาก่อกองไฟผิงกัน ระหว่างนั้นเราจะเผามันเทศกินไปด้วย บางทีก็มีเม็ดมะขาม ที่ย่าพาโยนเข้ากองไฟไปแบบนั้นเลย พ...
   • สำหรับเรา หน้าหนาว เป็นช่วงเวลาแห่งการกักเก็บความทรงจำค่ะ เวลานึกย้อนกลับไปช่วงวัยเด็ก เราจะจำเหตุการณ์ช่วงหน้าหนาวได้มากกว่าฤดูอื่นๆ เป็นความทรงจำที่ชัดเจนมากจนกระทั่งจำความรู้สึกต่างๆ ตอนนั้นๆ ได้ แต่ละปีเราก็จะรอให้ถึงหน้าหนาว รอที่จะได้ใช้ชีวิต เพื่อเก็บความทรงจำดีๆ ไว้ให้ตัว...
   • อ่านหนังสือฮาวทูค่ะ แรงบันดาลใจจะมาแบบงงๆ