เก็บฝัน..🕰
penadul
ไลฟ์สไตล์
ความรัก
บอกเล่าเรื่องราว ไลฟสไตล์ ด้วยมุมมองที่เรียบง่ายค่ะ^^
ซีรีส์

เ ลี ย ห ม ด .. ตั้ ง แ ต่ หั ว จ ร ด โ ค น...อ่านต่อ

สาวเมืองลิง 🐒
นอกจากรสชอคโกแลตแล้ว พี่ไม่กินรสอื่นเลยจ้ะน้องเพ็ญ งุงิ งุงิ 555😂😂😂

นานแค่ไหนแล้วที่เรายังยืนที่เดืมๆ

สาวเมืองลิง 🐒
นานตั้งแต่โควิดมาเลยจ้าน้องเพ็ญ เค้าเปิดให้ไป พี่ยังอยู่ที่เดิมเลยจ้า ใจไม่กล้าพอจิมจิม 😂😂

สู ญ เ สี ย .. อ ย่ า เ สี ย ศู น ย์...อ่านต่อ

ปรีณัฐทิพา จิตรภิมลภัทร์
ใช่ค่ะปลุกฮีโร่..อยู่กันได้เพราะศีลเสมอกัน

ลงมือทำ = เส้นทางสู่ความสำเร็จ

เ มื่ อ เ กิ ด อ า ร ม ณ์ ..

จ ะ จั ด ก า ร อ ย่ า ง ไ ร ?

Petear.
ขอบคุณค่ะ

เ มื่ อ ฉั น.. ช่ ว ย ตั ว เ อ ง 🤭🤫

...

🤫คุ ณ..กำ ลั ง มี พ ฤ ติ ก ร ร ม แ บ บ นี้ ??

..

..

.. ช อ บ ช่ ว ย เ ห ลื อ ตั ว เ อ ง...อ่านต่อ

นายเฉื่อย
เจอประโยคแรก ใจบอกสมองว่าไม่กดเข้ามาอ่าน จะไม่ยอมคุยด้วยตลอดชีวิตเลย 😌

💔 อ ก หั ก..ม า ก อ ง ต ร ง นี้ 👇...อ่านต่อ

Stop and Smell The Rose by Sue
ขอบคุณกำลังใจดีๆ นะคะพี่เพ็ญ

ค น เ ป ลี่ ย น.. โ ล ก เ ป ลี่ ย น

..

การเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่เรื่องง่าย

แต่ก็ไม่ยากจนเกินไปค่ะ

.

วันนี้เรามาเปลี่ยนชีวิตที่เหลือ ๆ...อ่านต่อ

koymalee
มันใช่ มันโดนจริงค่ะ พี่เพ็ญ

🍃 ชีวิตเท่าที่เรามองเห็น..

.....ดูเพิ่มเติม

0:11
Meenleeon
สวัสดีค่ะ แวะเข้ามาทักทายเพราะชอบวิดีโอ น่ารักดีค่ะ😊