cover

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

phrasuchart.
 • การศึกษา
 • ครอบครัว
 • ปรัชญา
 • 0
 • 9.3K
  โพสต์
 • 1.2K
  ผู้ติดตาม
 • พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต) เป็นพระภิกษุฝ่ายวิปัสสนาธุระ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย เขาชีโอน วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี
 • สร้างเพจเมื่อ 13 ก.พ. 2020