• พระพรชัย พลวโร โจ้ เขาแก้วเสด็จ 072
  pornchainoniljo
  • 2.9K
   โพสต์
  • 234
   ผู้ติดตาม
  • 1K
   กำลังติดตาม
  • สายนักเผยแผ่และนักอบรม พระพรชัย พลวโร โจ้ โนนิล บวชจนตาย พระเถระ พรรษา 16 MCP ค่ายศีลธรรม ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ
  • (ไลน์ได้ก็ไลน์♥️แชร์ได้ก็แชร์ เป็นการเผยแผ่)
  • พระผู้เฒ่าหลงยุค (ยุค 90/2527 ) ปวส.วิทยาลัยเทคนิคนครพนม(เดิม) หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม