13 ก.ย. 2019 เวลา 15:01 • สุขภาพ
แผ่นแปะแก้ปวด
อาการปวดกล้ามเนื้อเป็นอาการที่พบได้ทุกช่วงวัย โดยเฉพาะวัยทำงายและผู้สูงอายุ โดยมักมีสาเหตุมาจากการใช้งานกล้ามเนื้อหนักหรือการใช้งานกล้ามเนื้อผิดวิธี เช่น งอหลังยกของ ออฟฟิศซินโดรม
อาการปวดมักมีทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง ซึ่งการรักษาก็มีได้หลายวิธี หนึ่งในวิธีที่คนนิยมเลือกใช้คือการใช้แผ่นแปะบรรเทาอาการปวด
โดยกลไกการแก้ปวดของแผ่นแปะขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่มีในแผ่นแตกต่างกันแล้วแต่ยี่ห้อ แต่ส่วนประกอบหลักที่มักพบในเกือบทุกยี่ห้อได้แก่
1. Methyl salicylate มีฤทธิ์ร้อนทำหน้าที่รบกวนสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการความเจ็บปวด
2. Menthol มีฤทธิ์เย็นทำหน้าที่รบกวนสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการความเจ็บปวด
3. Camphor หรือการบูร ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของการบวนการรับความรู้สึกเจ็บปวด
4. Capsaicin หรือสารสกัดจากพริก ออกฤทธิ์ขยายหลอดเลือดบริเวณที่ปวด ทำให้รู้สึกปวดมากขึ้นเมื่อทาครั้งแรกๆ แต่เมื่อทาไปนานๆผิวหนังจะเพิ่มความทนต่อการเจ็บปวด ทำให้อาการปวดลดลงได้
5. Eucalyptus oil มีสรรพคุณช่วยในการแก้ปวด ลดอาการอักเสบและคลายกล้ามเนื้อ
การใช้แผ่นแปะแก้ปวด 1 แผ่นสามารถออกฤทธิ์ได้เฉพาะที่และยาวนานประมาณ 8-12 ชั่วโมง แต่ก็มีข้อควรระวังการใช้คือ
- ห้ามใช้บริเวณเยื่อบุอ่อน เช่น ตา ปาก
- ห้ามใช้บริเวณที่มีแผลเปิด
- ระวังการใช้ในผู้ที่มีประวัติการแพ้ส่วนประกอบที่อยู่ในแผ่นแปะรวมถึงกาวหรือยางด้วย
เอกสารอ้างอิง
1. Medicinenet.com. methyl salicylate & menthol-topical [internet].
2. Anand P. Topical capsaicin for pain management: therapeutic potential and mechanisms of action of the new high-concentration capsaicin 8% patch. Br J Anaesth. 2011 Oct; 107(4): 490–502.
3. Xu H. Camphor activates and strongly desensitizes the transient receptor potential vanilloid subtype 1 channel in a vanilloid-independent mechanism. J Neurosci. 2005 Sep 28;25(39):8924-37.
4. Natural Medicines Comprehensive Database. Eucalyptus [internet].
โฆษณา