โพสต์

สำหรับใครที่มีอาการประมาณว่า กังวล วิตก กับอะไรสักอย่าง ภาษาไทยมันก็คืออาการมวนท้อง อะไรประมาณนั้น
"Butterflies in your stomach"
ตัวอย่าง
There are butterflies in my stomach every time I need to present my work in front of the class.
ฉันรู้สึกเป็นกังวลทุกครั้งที่ฉันต้องออกไปนำเสนอหน้าชั้นเรียน
วันนี้ เอาไปสำนวนเดียวพอครับ อยากให้ดูรูป อิอิ
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้