8 ต.ค. 2019 เวลา 04:00 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
คนทำงานแบบ Remote Work มีความสุขมากกว่ามนุษย์ออฟฟิศ ทำงานได้นานกว่า มีสมาธิมากขึ้น ฯลฯ
กราฟฟิกประกอบ: Pixabay
Remote Work คืออะไร:
ช่วงปีที่ผ่านๆ มานี้ หลายบริษัทเริ่มเปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำงานแบบ Remote Work ได้ นั่นคือทำงานที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ มีอิสระในการทำงาน คุยงานกันผ่านเทคโนโลยี เมื่อมีประชุม หรือมีงานสำคัญ ก็เข้ามาเจอกันตามโอกาส โดยหวังให้พนักงานมีความสุข และที่สำคัญมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น
คำถามคือ: จริงหรือ?
คำตอบคือ: จริง
ผลการยืนยัน:
งานวิจัยล่าสุดโดย Owl Labs ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างวัยทำงานในอเมริกา ช่วงอายุระหว่าง 22-65 พบว่าคนที่ทำงานแบบ Remote Work จากกลุ่มตัวอย่าง 1,200 คน มีความสุขมากกว่าคนที่ต้องเข้าออฟฟิศทุกวันถึง 22%
โดยเหตุผลหลักๆ ที่หลายคนเลือกทำงานแบบ Remote Work นั้น 91% บอกว่าพวกเขาสามารถมี work-life balance ที่ดีขึ้นได้ นั่นคือนอกจากเวลาทำงานแล้ว ก็มีเวลาให้ตัวเอง ครอบครัว และเพื่อนๆ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ได้ อีก 79% บอกว่ามีสมาธิและการทำงานที่ดีขึ้น 78% บอกว่าเครียดน้อยลง และ 78% ช่วยประหยัดเวลาและความวุ่นวายในการเดินทาง
นอกจากนี้ ยังพบว่าพนักงานที่ทำงานแบบ Remote Work นั้นสามารถทำงานได้มากขึ้นกว่าเดิม เมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานที่ต้องมาออฟฟิศ สามารถทำงานได้นานขึ้นถึง 43%
ในขณะเดียวกัน บริษัทเองก็ได้รับผลประโยชน์เต็มที่จากพนักงาน ในแง่ของประสิทธิภาพในการทำงาน และจำนวนงานที่มากขึ้น ที่สำคัญ พนักงานที่ทำงาน Remote Work ยังอยู่กับบริษัทนานขึ้น ไม่ค่อยชิ่งลาออกก่อน และบริษัทเอง ก็ประหยัดค่าน้ำค่าไฟ ค่าใช้จ่ายในสำนักงานได้อีกด้วย
1
The Columnist มี Facebook Page สำหรับกิจกรรมเพื่อนักเขียนด้วย ติดตามได้ที่นี่ครับ >>> https://www.facebook.com/THE-COLUMNIST-114090136627856/
โฆษณา