มีบัญชีอยู่แล้ว?
ถั่วลิสง พืชตระกูลถั่วที่เปี่ยมไปด้วยโปรตีน
Cr. ภาพต้นถั่วลิสง จากInternet🙏
ที่บ้านฉันย่าจะแบ่งพื้นที่ในไร่เอาไว้สำหรับปลูกพืชล้มลุก ที่มีอายุการปลูกสั้นๆ ให้ผลผลิตไว เช่น พวกถั่วฝักยาว แตงกวา ถั่วพู กระเจี๊ยบเขียว กระเจี๊ยบแดง งา มันเทศ และถั่วลิสง พืชส่วนใหญ่ที่ปลูกก็จะเก็บผลผลิตเอาไว้ไปขายที่ตลาดพอเหลือก็เอามาบริโภคกันเองในบ้านไม่ก็ปันกันกับเพื่อนบ้านกับญาติพี่น้อง ถือเป็นวิถีชีวิตที่เอื้อเฟื้อต่อกัน
ถั่วลิสงที่ย่าปลูกนั้นจะเน้นเอาไว้กินเองและเอาไว้ทำเป็นเมล็ดพันธุ์ ในบางครั้งหากถั่วลิสงติดฝักเยอะมากย่าก็จะขายให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อ ถั่วลิสงจะขายได้ทั้งแบบสดและแบบตากแห้งทั้งเปลือกหรือแกะเปลือกแล้ว ขายกันแบบตวงเป็นลิตร ว่ากันไปว่าลิตรละกี่บาท ภาชนะที่ใช้ตวงก็คือถังไม้หรือถังสังกะสีที่มีขนาดบรรจุ 1 ลิตร หรือ 5 ลิตร สมัยก่อนทุกบ้านจะมีถังไม้หรือถังสังกะสีนี้เอาไว้ใช้ตวงข้าวเปลือกหรือตวงเมล็ดพันธุ์พืช
Cr. ภาพถังไม้ใช้สำหรับตวงพวกเมล็ดพืชหรือข้าว จาก Internet 🙏
Cr. ภาพถังตวงที่ทำจากโลหะหรือสังกะสี จาก Internet 🙏
ถั่วลิสงถือเป็นพืชยอดนิยมที่ไม่เคยขาดจากแปลงปลูกของย่าเลย ย่าจะปลูกถั่วลิสงจากเมล็ดพันธุ์ที่ย่าแบ่งเก็บเอาไว้จากปีก่อนๆ เมื่อถึงคราวต้องปลูกถัวลิสงย่าจะเกณฑ์ทุกคนในบ้านมาช่วยกันปลูก แปลงปลูกนี้ย่าจะให้เตี่ยและอาของฉันช่วยกันเตรียมดิน และตีหลุมสำหรับปลูกถั่วลิสงรอไว้แล้ว ย่าจะนำเม็ดถั่วลิสงใส่ลงในหลุม แล้วพวกเด็กๆ อย่างฉันและน้องๆ ก็จะมีหน้าที่เอาดินกลบหน้าหลุม ย่าจะกำชับให้ใส่ดินกลบหน้าหลุมอย่างเบามือ ห้ามกดดินให้แน่นเป็นอันขาด ส่วนอาคนเล็กจะคอยเอาแครงรดน้ำตักน้ำในท้องร่องรดลงในหลุมที่กลบดินเรียบร้อยแล้ว ตอนรดน้ำก็ต้องค่อยๆ ราดน้ำจากแครงลงไปในหลุมเพื่อป้องกันไม่ให้เม็ดถั่วลิสงกระจายหรือลอยขึ้นมาจากดินที่กลบ ฉันว่าเป็นการปลูกถั่วลิสงที่น่าทะนุถนอมอย่างยิ่ง....
Cr. ภาพแครงรดน้ำ จาก Internet 🙏
ถั่วลิสงเมื่อเริ่มงอกต้นแล้วต้องอย่าให้ขาดน้ำ จำได้ว่าย่าจะให้อารดน้ำถั่วลิสงทุกเช้าเย็น หากเป็นวันหยุดเสาร์- อาทิตย์ หน้าที่รดน้ำถั่วลิสงก็จะมีฉันรวมอยู่ด้วย พวกเราจะแข่งกันรดน้ำหากใครรดเสร็จก่อนก็จะชนะ เป็นการสร้างความบันเทิงในการทำงาน
เมื่อต้นถั่วลิสงเริ่มออกดอก ย่าจะบอกว่าถั่วกำลังลงเข็ม สร้างฝักถั่วที่ข้างใต้พื้นดิน เริ่มมีเมล็ด ทีนี้ก็นับวันรอว่าเมื่อใดจะถึงกำหนดถอนถั่วลิสง...
Cr. ภาพต้นถั่วลิสง และดอกถั่วลิสง จาก Internet 🙏
ถั่วลิสงที่แก่พร้อมถอนได้นั้น ย่าจะสังเกตจากต้นที่ดูโทรม มีใบแห้งจากตรงโคนต้น หรือบางทีย่าก็จะลองถอนต้นถั่วขึ้นมาดูว่าฝักถั่วแก่จัดหรือยัง โดยต้องลองบีบฝักถั่วดูว่าเปลือกด้านเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือไม่ หากเป็นสีน้ำตาลเข้มก็แสดงว่าถั่วแก่แล้วพร้อมถอนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการปลูกถั่วลิสงของแต่ละสายพันธุ์ด้วยเช่นกัน
Cr. ภาพฝักถั่วลิสงที่แก่พร้อมถอน จาก Internet 🙏
เมื่อถั่วลิสงแก่จัดก็ถึงช่วงเวลาถอนถั่วลิสง เป็นช่วงเวลาที่สนุกคึกครื้นมากๆ เพราะทุกคนจะมาช่วยกันถอนถั่วลิสง
ก่อนจะถอนเตี่ยกับอาจะช่วยกันสาดน้ำที่แปลงถั่วลิสงก่อนเพื่อให้ดินนุ่ม ทำให้ถอนต้นถั่วจากพื้นดินได้ง่ายขึ้น ต้นถั่วเมื่อถอนจากพื้นดินแล้วจะต้องเคาะเอาดินที่ติดมากับฝักถั่วลิสงออกเสียก่อนแล้วเอามาวางเรียงๆ กันเป็นแถวยาว ปล่อยให้โดนแดดสักพัก จากนั้นจึงเริ่มปลิดเอาแต่ฝักถั่วที่แก่ๆจัดออกจากต้นใส่ในกระบุง ส่วนต้นถั่วย่าจะให้เอากองเรียงกันไว้รอให้รถไถมาไถกลบไปกับดิน ย่าบอกว่าต้นถั่วนี้ทำให้ดินสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอีก
Cr. ภาพต้นถั่วลิสงที่ถอนจากพื้นดิน จาก Internet 🙏
เมื่อปลิดถั่วลิสงจากต้นหมดแล้ว หากได้ปริมาณเยอะมากย่าก็แบ่งถั่วส่วนหนึ่งขายให้กับพ่อค้าซึ่งก็อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันให้มารับซื้อถั่วลิสงแบบสดทั้งเปลือกกันที่ในไร่เลย พ่อค้าที่มารับซื้อจะเป็นพ่อค้าคนกลางรับซื้อแล้วนำเอาไปขายต่อ หรือบางครั้งก็เป็นรายย่อยที่มีอาชีพต้มถั่ว ต้มมันขาย
Cr. ภาพต้นถั่วลิสงพร้อมฝักถั่วที่ถอนจากดินแล้ว จาก Internet 🙏
ส่วนถั่วลิสงอีกส่วนที่แบ่งไว้กินเองกับเอาไว้ทำเมล็ดพันธุ์นั้น ย่าจะเอามาทำความสะอาดล้างเอาดินออกจากเปลือกถั่ว หน้าที่ล้างถั่วลิสงนี้ไม่พ้นพวกเด็กๆ อย่างฉันและน้องๆ ในการล้างถั่วลิสงย่าจะใช้กาบมะพร้าวที่ด้านในสีน้ำตาลนุ่มๆนั้นมาขัดเปลือกถั่วให้สะอาด เจ้ากาบมะพร้าวนี้ฉันถือว่าเป็นแปรงขัดมหัศจรรย์จากธรรมชาติ
เมื่อล้างถั่วสะอาดดีแล้วย่าจะแบ่งถั่วลิสงส่วนนึงนำไปต้มเป็นถั่วต้มเอาไว้กินเล่นกันในครอบครัว
ส่วนที่เหลือย่าจะนำไปตากแดดให้แห้งสนิท ย่าจะเลือกเอาฝักถั่วลิสงที่แห้งแล้วนี้บางส่วนเอาไว้ทำเมล็ดพันธุ์ โดยย่าจะเลือกเฉพาะฝักถั่วลิสงที่มีขนาดฝักกลมใหญ่และมีเม็ดถั่ว 3 - 4 เม็ดเรียงต่อกัน ย่าบอกว่าที่ต้องเลือกเอาแต่ฝักสวยๆ ก็เพื่อจะได้เมล็ดถั่วลิสงที่สมบูรณ์สำหรับใช้ปลูกในครั้งถัดไป
Cr. ภาพถั่วลิสงที่ต้มสุกแล้ว จาก Internet 🙏
ย่าจะเก็บถั่วลิสงแห้งนี้ทั้งเปลือกเอาไว้ในโอ่งใบเขื่องพร้อมปิดปากโอ่งด้วยแผ่นพลาสติกมัดด้วยเชือกให้แน่นอีกชั้นนึงเพื่อป้องกันความชื้น แล้วจึงนำฝาโอ่งมาปิดทับอีกที ต่อจากนี้ที่บ้านฉันก็จะมีถั่วลิสงแห้งเอาไว้ทำอาหารหรือขนมได้อีกมากมาย
Cr. ภาพถั่วลิสงแห้งทั้งเปลือก จาก Internet 🙏
Tip : เปลือกถั่วลิสงมีประโยชน์ ที่บ้านฉันย่าจะใช้เปลือกถั่วลิสงที่แกะเอาเม็ดออกหมดแล้วไปเป็นเชื้อไฟในการหุงต้มอาหารแทนแกลบ ไม้ฟืน หรือถ่าน
  ป้าอุ๋ย
  ขอบคุณนะคะ พอดีหาข้อมูลถั่วลิสงอยู่ เพราะพึ่งทดลองการปลูกถั่วลายเสือ
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   800 กม./ชม.เหนือศรีษะแค่ 70 เมตร เป็นภาพหาชมได้ยากมากกับเครื่องบินไอพ่น F/A-18F Super Hornet ของออสเตรเลียในการแสดงบินผาดโผนเฉียดสะพานและคนดูในงานเทศกาลประจำปีของเมืองบริสเบน
   YGG ผนึกพันธมิตรยักษ์ใหญ่เอเชียบุกซีรี่ย์แอนิเมชั่น รุกหนักเกมเปิดตัว ”GOI - 9eyes - โปรเจคแกรนด์โดร่า” ปลายปี
   Shopee ประเทศไทย เลย์ออฟฟ้าผ่าอีกหนึ่งระลอก เลิกจ้างไม่เกิน 10% กระทบร้อยชีวิต หลังมีข่าวเลย์ออฟทั่วโลก Shopee ประเทศไทย เลิกจ้างพนักงานอีกระลอก โดยบริษัทแจ้งว่าจะเลิกจ้างเป็น % ตัวเลขหลักเดียว (หรือน้อยกว่า 10%) กระทบพนักงานหลักร้อยชีวิต จากข่าวก่อนหน้านี้ Shopee ประเทศไทย มีการเลย์ออฟพนักงานในธุรกิจ Shopee Food และ Shopee Pay ราว 50% แบบฟ้าผ่าในช่วงกลางปีที่ผ่านมา
   กรณีศึกษา เจ้าของร้านซูชิ ที่จ้างโจรสลัดโซมาเลีย มาจับ ปลาทูน่า โจรสลัดโซมาเลีย คือ อาชญากร ที่สร้างความเสียหาย หลายหมื่นล้านบาทต่อปี จนถึงขนาดที่พวกประเทศมหาอำนาจ และ UN ต้องร่วมกันส่งทหารเรือ และเสียงบประมาณเกือบ 8,000 ล้านบาทต่อปี รวมไปถึงพวกธุรกิจเดินเรือ ก็ยังต้องมีต้นทุนเพิ่มขึ้น เพราะต้องนำไปจ้างธุรกิจคุ้มกันเรือสินค้า แบบติดอาวุธ
   ดูทั้งหมด