กองไฟ
สมัยก่อนจึงถึงตอนนี้มนุษย์ต้องการความอบอุ่น จึงก่อกองไฟขึ้นมา เพื่อหาผลระโยชน์จากไฟนั้น คือการทำใ้ห้ร่างกายอบอุ่น
กองไฟสร้างความอบอุ่น
กองไฟ ไม่ได้ทำให้เราอบอุ่นเพียงอย่างเดียวแต่สามารถใช้ไฟประกอบอาหาร ให้แสงสว่าง ได้อีกด้วย
.
.
แต่ถ้ากองไฟนี้ไปเกิดขึ้นที่ใจ คงไม่ได้ประโยชน์ นอกจากความโกรธแค้นที่คอย
เผาไหม้ จิตใจ ให้เกิดความร้อนรุ่มในใจ
อย่างที่เขาว่า...อย่าก่อไฟที่ใจ เพราะถ้า
ติดเมื่อไหร่ ใจก็จะไม่สงบ
.
.
เพราะไม่ว่าไฟจะร้อนแค่ไหน ถ้าไม่เข้าใกล้
ยังไงก็ไม่มีทางร้อน
คนเราก็เช่นกัน อย่าก่อไฟมาเพื่อเผาตัวเอง
.
.
ไฟจะเกิดต่อเมื่อมีคนก่อ ไฟจะมอดก็ต่อเมื่อ
มีคนดับ ไฟดับได้ด้วยน้ำ แต่ถ้าน้ำน้อยก็ย่อมแพ้ไฟ
.
.
น้ำที่ดีคือ “สติ” สติที่ตั้งมั่นแน่วแน่น ยังไงก็สามารถดับไฟในใจได้เสมอ
ไฟในใจรุนแรงถ้าก่อตัว
ไฟก่อให้เกิดทุกข์ ความเร้าร้อนกลุ้มใจ
คนที่ทำให้เราทุกข์ “คนนั้นก็คือไฟ”
.
.
ถ้าเราอยากดับทุกข์ จงตั้งสติและปล่อยว่าง
เราก็ไม่ทุกข์ ไฟในใจก็จะมอดลง
“กองไฟนั้นมีประโยชน์ จงก่อให้ถูกที่”
#ขอบคุณภาพ : pixabay.com
#Sinin
17-10-2562
  • 89

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา