ดี
ตอนที่ 1/2 ทฤษฎีวิวัฒนาการก่อน ชาร์ลส์ ดาร์วิน
(วันนี้เมื่อ 161 ปีที่แล้ว On the Origin of Species ตีพิมพ์ออกมาเป็นครั้งแรก)
โฆษณา