7 ม.ค. 2020 เวลา 13:00 • ความคิดเห็น
ใครขโมย "Bandwidth" ความจำของฉันไป..
ลืมหน้า Transient Global Amnesia
ลืมหลัง Dissociative Amnesia
ช่วงเวลา 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมาเป็นช่วง "lost week" ของข้า
ผู้ที่ขโมยความจำของเราไป?
คือ ความกังวล ความรู้สึก "ขาด" trap of scarcity