มีบัญชีอยู่แล้ว?
ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย การศึกษาช่วยได้หรือไม่? #ตอนจบ
จากตอนที่แล้วได้กล่าวถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้, ความเหลื่อมล้ำทางความมั่งคั่ง, ความเหลื่อมล้ำในด้านโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยี, ความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสทางการศึกษา และความเหลื่อมล้ำทางด้านสาธารณสุข ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมา แสดงว่ายังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำแทรกอยู่ในปัญหาส่วนใหญ่ของสังคมไทย
4
https://campus.campus-star.com/variety/3704.html
สามารถอ่าน “ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย การศึกษาช่วยได้หรือไม่? #ตอนแรก” ได้ที่นี่ >>
สิ่งเหล่านี้ถือเป็นความซับซ้อน เกี่ยวพันกันเป็นลูกโซ่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความยากจน ความเหลื่อมล้ำ คอรัปชั่น อาจกล่าวได้ว่าถ้าอยากแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ก็ควรแก้ปัญหาการคอรัปชั่นหรือการศึกษาให้ได้ด้วย ถ้ามุ่งแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งก็ไม่จะไม่สำเร็จ
1
ดังนั้นถ้าเรามุ่งแต่จะแก้ปัญหาในภาพใหญ่ ก็คงไม่รู้ว่าต้องเริ่มจากจุดไหนก่อน แต่ถ้ามองย่อยให้เป็นส่วนเล็กๆ จะเห็นว่าถ้าถ้าเราเน้นการพัฒนาไปที่ตัวบุคคล ทำให้คนในสังคมมีความรู้ ความสามารถ เป็นคนที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน สังคมในภาพใหญ่ก็จะดีขึ้นได้
การศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ แต่ก็ต้องมองย้อนกลับไปว่าทุกวันนี้ ระบบการศึกษาไทยได้ผลิตประชากรที่มีคุณภาพเพียงพอหรือยัง เพราะแม้แต่การศึกษาก็ยังมีความเหลื่อมล้ำอยู่หลายประเด็นเมื่อแตกย่อยลึกลงไป ไม่ว่าจะเป็นปัญหาคุณภาพของโรงเรียน, คุณภาพอุปกรณ์, การขาดแคลนบุคลากร, เงินทุนสนับสนุน, ความรวย-จนที่นำมาซึ่งปัญหาการกลั่นแกล้งในห้องเรียน
ถ้าศึกษาระบบการเรียนการสอนในประเทศที่ได้รับการยกย่องว่ามีการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกอย่างประเทศฟินแลนด์ จะพบว่าสิ่งที่ถูกยกให้เป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งในการศึกษาคือเรื่องความเท่าเทียม
http://hkwkk.ac.th/archives/54
สิ่งที่เราต้องเข้าใจและจำให้ขึ้นใจคือ ‘เด็กทุกคนแตกต่างกัน’
ด้วยความเข้าใจนี้ เราจึงไม่ควรสร้างระบบการศึกษาเพียงระบบเดียวแล้วบังคับใช้กับเด็กทุกคน แต่ระบบการศึกษานั้นควรมีความยืดหยุ่นและสามารถประยุกต์ให้เข้ากับเด็กที่มีความสามารถแตกต่างกัน เปลี่ยนระบบให้เป็น child-based หรือเน้นไปที่เด็กมากกว่าเน้นไปที่การสอนของอาจารย์เพียงอย่างเดียว
นอกจากนี้ บทบาทของอาจารย์ก็ควรจะเปลี่ยนจาก instructor คือมีหน้าที่สอนอย่างเดียวมาเป็น facilitator หรือผู้อำนวยการสอน คอยสนับสนุน ช่วยเหลือให้เด็กแต่ละคนได้เรียนในสิ่งที่อยากเรียนและได้เป็นในสิ่งที่อยากเป็น ช่วยให้เด็กค้นหาตัวตนและทำให้เกิดพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจ
แนวทางการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในระยะสั้นมีหลายวิธี ตรงๆก็เลยก็คือการอัดฉีดเงินเข้าไปในชุมชน การแจกจ่ายที่ดินทำกิน รวมถึงการออกนโยบายเพิ่มรายได้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำหรือเพิ่มอัตราการเก็บภาษี
แต่ถ้าจะแก้ปัญหานี้ในระยะยาวก็ควรมองที่การพัฒนาคนในประเทศให้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน ก็จะช่วยให้สังคมมีคุณภาพที่ดีขึ้นและลดปัญหาความเหลื่อมล้ำให้น้อยลงได้
  alex_v50
  ตรงๆเลยนะคับ "คนโง่ปกครองง่าย" ถ้านึกคำนี้ออกเราจะรู้ว่าทำไมผ่านมากี่รัฐบาล สีไหนก็ตาม มันจะดำรงคงอยู่แบบนี้ต่อไปคับ
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   Shopee ประเทศไทย เลย์ออฟฟ้าผ่าอีกหนึ่งระลอก เลิกจ้างไม่เกิน 10% กระทบร้อยชีวิต หลังมีข่าวเลย์ออฟทั่วโลก Shopee ประเทศไทย เลิกจ้างพนักงานอีกระลอก โดยบริษัทแจ้งว่าจะเลิกจ้างเป็น % ตัวเลขหลักเดียว (หรือน้อยกว่า 10%) กระทบพนักงานหลักร้อยชีวิต จากข่าวก่อนหน้านี้ Shopee ประเทศไทย มีการเลย์ออฟพนักงานในธุรกิจ Shopee Food และ Shopee Pay ราว 50% แบบฟ้าผ่าในช่วงกลางปีที่ผ่านมา
   UBE ต่อยอดโครงการ “อุบลโมเดลพลัส” สู่โครงการอีสานล่าง 2 ภารกิจพิชิตความยั่งยืน รากฐานการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งมาจากแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมเพื่อความยั่งยืน บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศไทย และถือเป็นผู้ผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังแบบครบวงจร (Well-integrated Tapioca Player) รายใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จึงดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล) โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน
   แผนการเงินตลอดชีวิตของคนเจน Z คน Gen Z ซึ่งเกิดตั้งแต่ช่วงปี 1997 ถึง 2012 หรือคนที่ในวันนี้มีอายุ 10-25 ปี นั้น ถูกนิยามว่าเป็นคนรุ่นที่ “เหงาที่สุด” และก็ผูกพันกับสื่อสังคมยุคใหม่ที่เป็นดิจิทัลมากที่สุด
   รัฐบาลเวียดนามสั่งการทุกภาคส่วนเตรียมรับมือพายุไต้ฝุ่นโนรู คาดเป็นหนึ่งในพายุรุนแรงสุดในรอบ 20 ปี เตรียมแผนอพยพประชาชนกว่า 800,000 คน ในพื้นที่ได้รับผลกระทบ นายฝั่ม มิญ จิ๊ญ นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ออกคำสั่งให้กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จับตาพายุไต้ฝุ่นโนรู ซึ่งคาดว่าจะทำให้เกิดสภาพอากาศเลวร้ายรุนแรงในพื้นที่ตอนกลางของประเทศช่วงวันที่ 27-28 ก.ย. นี้ และเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามคำสั่งของรัฐบาลทันที
   ดูทั้งหมด