17 ก.พ. 2020 เวลา 12:42 • ประวัติศาสตร์
“ขุนศึกแขก” นายทหารคู่พระทัยในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มุสลิมผู้ร่วมกู้ชาติ!
เจาะเวลาหาอดีต จะพาท่านผู้อ่านย้อนเหตุการณ์ไปรู้จักกับชาวมุสลิมท่านหนึ่ง
ผุ้ร่วมรบกู้ชาติกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจนสนิทเป็นทหารคู่พระทัย
พระเจ้าตากฝ่าวงล้อมพม่า
เจ้าพระยาจักรี หรือ เจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์ (หมุด) เป็นเจ้าพระยาจักรีคนแรกในแผ่นดินกรุงธนบุรี คนทั้งหลายมักเรียกกันว่า "เจ้าพระยาจักรี" เป็นบิดาของพระยายมราช หรือจุ้ยและพระยาราชวังสัน (หวัง) เป็นทหารเอกคนสำคัญคนหนึ่งของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
เจ้าพระยาจักรี เป็นบุตร ขุนลักษมณา (บุญยัง) เชื้อสายสุลต่านสุลัยมาน และหม่อมดาว เกิดเมื่อพ.ศ. 2270 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้ถวายตัวรับราชการเป็นมหาดเล็กในสมัยสมเด็จพระที่นั่งสุริยามรินทร์หรือพระเจ้าเอกทัศน์ ต่อมามีบรรดาศักดิ์เป็น หลวงนายศักดิ์นายเวร หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า "หลวงนายศักดิ์"
1
ภาพเก่าสุลต่านสุลัยมาน
ก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาไม่นาน ’หลวงนายศักดิ์’ ได้รับพระบรมราชโองการให้เดินทางไปเก็บเงินค่าส่วยสาอากรที่หัวเมืองชายทะเลภาคตะวันออก หลวงนายศักดิ์ได้เก็บเงินจากพระยาจันทบุรีได้เงิน 300 ชั่ง พอดีมีข่าวกรุงแตกจึงเอาเงินไปฝังไว้ที่วัดจันทร์ ตกค่ำจึงวางแผนให้พรรคพวกชาวจีนมาโห่ร้องทำทีปล้นแล้วบอกพระยาจันทบุรีว่าโจรปล้นเงินไปหมด
พระยาจันทบุรีไม่เชื่อสั่งให้จับหลวงนายศักดิ์ประจวบกับพระยาตากซึ่งตั้งตนเป็น เจ้าตาก ยกกองทัพถึงจันทบุรีหลวงนายศักดิ์จึงหนีออกไปสมทบเพราะเจ้าตากเคยทำราชการ ภายใต้บังคับบัญชาของตนจึงรู้จักคุ้นเคยกันมาก่อนหลวงนายศักดิ์ได้มอบจีนพรรคพวกให้ 500 คน กับเงินส่วยสาอากร 300 ชั่งที่เก็บไว้นั้นและร่วมกันกับเจ้าตากตีเมืองจันทบุรีจนแตก
ภาพวาดพระยาตากไสช้างพังประตูเมืองจันทบูร
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเสด็จขึ้นครองราชย์และสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีแห่งใหม่ในปี พ.ศ. 2311 โปรดเกล้าฯ หลวงนายศักดิ์เป็นอัครมหาเสนาบดีมีบรรดาศักดิ์เป็น เจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์
ดำรงตำแหน่ง สมุหนายก ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ปกครองดูแลหัวเมืองตั้งแต่เหนือสุดของประเทศจดดินแดนภาคกลางของประเทศ นับเป็นเจ้าพระยาจักรีคนแรกในแผ่นดินกรุงธนบุรี คนทั้งหลายมักเรียกกันว่า "เจ้าพระยาจักรีแขก”
’เจ้าพระยาจักรีแขก’ ยังถวายงานให้แก่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้แก่
- ศึกนครศรีธรรมราช
- สงครามกัมพูชา
มัสยิดต้นสน
‘เจ้าพระยาจักรีแขก’อาศัยอยู่บริเวณมัสยิดต้นสน ในพื้นที่แห่งนี้ ชาวมุสลิม มีถิ่นฐานบ้านช่องอยู่ภายในบริเวณคลองบางกอกใหญ่มาตั้งแต่ก่อนสมัยธนบุรีทั้งมุสลิมชีอะห์ และชาวมลายู
โดยมัสยิดต้นสนนั้น สันนิษฐานว่าเป็นมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร ประมาณกันว่าเป็นมัสยิดที่เริ่มมีขึ้นตั้งแต่ก่อนสมัยพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ.2153-2171)
สุสานในมัสยิดต้นสน
หลุมศพเจ้าพระจักรีศรีองครักษ์(หมุด)
เจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์ (หมุด) ถึงอสัญกรรมเมื่อ พ.ศ. 2317 โดยในวันฝังศพของท่านที่สุสาน สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเสด็จด้วยพระองค์เองมาร่วมในพิธีฝังศพ และโปรดเกล้าฯพระราชทานที่ดินเพิ่มเติมให้แก่ ‘มัสยิดต้นสน‘เพื่อขยายขอบเขตของสุสาน
กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ🙏
หนังสือกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร
หนังสือศิลปะกรุงธนบุรี

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
    dull
    ได้ความรู้เพิ่มขึ้นต่อคนไทยมุสลิมในอดีด