มีบัญชีอยู่แล้ว?
เราต่างไม่เคยมีชีวิตอยู่ในวันนี้มาก่อน
ทุกวันที่ผ่านไปจะไม่กลับมาอีกเลย
แต่ละวันที่ผ่านมีเพียงครั้งเดียว
.
..
ยิ้มให้กับตัวเอง
ที่วันนี้ยังมีลมหายใจอยู่
และยังมีโอกาสให้ทำอะไรดี ๆ ได้ต่อไป
🙌🙌✌️
🌤 อ รุ ณ ส วั ส ดิ์ ค่ะ 😁🥰
..
รฉัตร วรรณกุล
22 มีนา’ 2563
    Happiness D.I.Y. by Schoko
    บรรยากาศดีจังค่ะ