4 เม.ย. 2020 เวลา 01:36 • โควิด-19
20200404
การ lockdown 24 ชม. ต้องคิดถึงเรื่องอะไรบ้าง
เรื่องอาหารเป็นอันดับแรกเลย
เลี้ยงคนไทย 67ล้านคน 3 มื้อ ๆ ละ 20 บาท เป็นเวลา 30 วัน ใช้งบประมาณเท่าไร
3x20x30x67 ล้าน = 120,600 บาท เผื่อไว้เป็นงบประมาณ 150,000 ล้านบาท
เขียน application ควบคุมการส่ง และรับอาหาร (เรียนแบบการเซ็นรับ-ส่งสินค้าได้)
กระจายงบประมาณให้ผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัด ตามหัวประชากรที่มีในระบบทะเบียนราษฎร์
ผู้ว่าฯ ก็ส่งต่อให้ นายอำเภอ ลงสู่ตำบาล กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน
ในทางปฏิบัติ ยากน่าดู ให้กำนัน กับผู้ใหญ่ ประชุมร่วมกัน จัดหาคนทำอาหารสำเร็จรูป
เป็นข้าว 3 กล่อง + น้ำเปล่า 1 ขวด ต่อคน ต่อวัน
ให้ทำอาหาร 6.00 - 9.00 น.
ขับรถนำส่งอาหารตามบ้าน 9.30 - 12.00 น.
จะเป็นมื้อเที่ยง มื้อเย็น และมื้อเช้าของวันรุ่งขึ้น
ข้อกำหนด
กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทำการสำรวจจำนวนคนที่อยู่บ้าน + จำนวนพระที่วัดด้วย
ต้องมีอาหารสำหรับคนป่วย คนมีโรคประจำตัว คนนับถือศาสนาอิสลาม บันทึกไว้ตอนสำรวจ
จัดหา ผู้ทำอาหาร หลาย ๆ เจ้า เพื่อให้เกิดความหลากหลาย
ทุกคนต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน ในการรับอาหาร
อาจจะ scan แถบบาร์โค้ดด้านข้าง ของบัตรประชาชน
สำหรับเด็ก ใช้บัตรฯ ผู้ปกครองได้
คนไหนไม่รับอาหาร ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
ถ้ามีงบเหลือในท้องถิ่นของตน สามารถสร้างสรรค์ เพิ่มเป็นน้ำเต้าหู้ ฯลฯ ได้
ไม่มีสิทธิ์เปลี่ยน หรือเลือกแบบนั้นแบบนี่ ได้ตามที่จัดสรรให้เท่านั้น
ชาวต่างประเทศที่อยู่ในเมืองไทย
แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในเมืองไทย
เราจะดูแลเขาอย่างไร
เราเลือกปิดเป็นบางจังหวัดที่มีการติดต่อเชื้อโรคมาก ซึ่งปัจจุบันมี 5 จังหวัด
จังหวัดไหนปิด ก็ห้ามคนออกนอกบ้าน ไม่ต้องไปทำงาน
ห้านคนเดินทางเข้าออก ยกเว้นผู้เกี่ยวข้องกับโรค ขนส่ง หรือจำเป็นจริง
รัฐเลี้ยงข้าว 3 มื้อ ให้เงินช่วยเหลือ เดือนละ 5000 บาท/คน
น่าจะคิดไม่ครบแน่นอน...
ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ผม มโน เองทั้งหมดเลยครับ