จรัญ ปิ่นนพเกล้า

โหร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สถิติ-คอมพิวเตอร์
20200426
เราจะลดการใช้ธนบัตร (เงิน) ได้อย่างไร
เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ COVID-19...อ่านต่อ
ได้จัดทำกระบวนการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ ผ่านระบบ application
ยังเป็นการออกแบบในเบื้องต้นเท่านั้น
ถ้าใครเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็สามารถนำเอาไปต่อยอดได้เลยครับ...อ่านต่อ
20200404
การ lockdown 24 ชม. ต้องคิดถึงเรื่องอะไรบ้าง...อ่านต่อ
20200404
ในเมื่อรัฐสามารถสร้าง bahtcoin ได้แล้ว
ประชาชนคนไทย ทุกคนต้องมี ewallet
หรือคนต่างชาติก็สามารถมีได้ แต่ต้องระบุเลขที่ passport...อ่านต่อ
The Godfootball
แวะมาติดตามและเป็นกำลังใจให้ครับ😊
20200403
คิดต่อยอด จากวิกฤตโรคระบาด COVID-19
จากที่รัฐได้ให้เงินช่วยเหลือคนละ 5000 บาท/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน
-มีข้อมูลคนลงทะเบียน กลุ่มอาชีพพ่อค้าแม่ขาย ขับรถ... หาเช้ากินค่ำ...อ่านต่อ
สถานที่ท่องเที่ยวจะมีโอกาสติดได้ง่ายที่สุด