มีบัญชีอยู่แล้ว?
วันนี้นึกมุกเก่าได้ล่ะ....กับอีกมุมที่เราๆไม่เคยได้สัมผัส....ตั้งแต่โยมพ่ออาตมาเสีย โยมแม่อยู่คนเดียว หลังๆ อาตมาจึงโทรไปคุยบ่อยๆ
วันหนึ่งโยมแม่ถอนใจใหญ่แล้วพูดว่า
“ไม่รู้อยู่ทำไม อยู่ไปวันๆ ไปไหนก็ไปไม่ได้
เป็นภาระของคนอื่น ไม่รู้อยู่ทำไม”
เสียงสั่นเครือของท่านน่าสงสารจริงๆ
อาตมาจึงสั่งโยมแม่ว่า
“ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอให้แม่ทำความดีวันละข้อ อะไรก็ได้
ไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่ เรื่องเล็กๆ ก็ได้
แต่ขอให้เป็นเรื่องที่ทำแล้วรู้สึกภูมิใจได้
โยมแม่ถามว่าอยู่ไปทำไม
คำตอบของอาตมาคืออยู่ไปเพื่อทำความดี
วันไหนคนเราทำความดี วันนั้นไม่ว่างเปล่า
วันนั้นไม่เป็นหมัน
ความดีคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีความหมายและมีความสุข”
ทุกวันนี้เมื่ออาตมาโทรไปที่บ้าน
ก่อนอื่นต้องถามโยมแม่ว่า
“วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง”
ถ้าทำแล้วอาตมาก็ชื่นชมให้กำลังใจ
โยมแม่มีความสุข
การตอบแทนบุญคุณ
ไม่ได้อยู่ที่การปรนนิบัติหรือการรับใช้อย่างเดียว
การให้โอกาสให้ท่านทำบุญทำกุศล และรู้จักอนุโมทนาในความดีที่ท่านได้ทำไว้แล้ว
คือการช่วยสุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่สำคัญมาก
จากพระอาจาร์ยชยสาโร....
พระราชพัชรมานิต มีนามเดิมว่า ฌอน ไมเคิล ชิเวอร์ตัน
ฉายา ชยสาโร สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี
จังหวัดนครราชสีมา
เป็นพระฝรั่งที่ถ่ายทอดความลึกซึ้งทางธรรม
ฉบับภาษาไทยได้สละสลวย
และเป็นที่ประทับใจต่อพุทธศาสนิกชนทั่วโลก
พระราชพัชรมานิตได้ยื่นเรื่องขอแปลงสัญชาติ
เป็นไทยต่อกระทรวงมหาดไทย
กระทั่งวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563
    เทวฤทธิ์ ศรีชัยพล (บุคคล)
    ให้ข้อคิดที่ดีมากเลยครับ