20 เม.ย. 2020 เวลา 10:19
เข่าเสื่อม!!!
ป้องกันได้อย่างไร