มีบัญชีอยู่แล้ว?
ทิศทางโควิท 19 ในไทย
แนวโน้มดีขึ้น
จำนวนผู้ป่วย เริ่มลดลงเหลือตัวแรกหลักเดียว
จำนวนผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว กับผู้ป่วยสะสม เริ่มใกล้เข้าหากัน
จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิต ก็ลดลง
อย่างไรก็ดี ยังคงต้องดูช่วงกลางเดือนพค นี้อีกที
ภายหลังจากการผ่อนคลายล็อคดาวน์
ถ้ายังรักษาระยะห่าง และดูแลอย่างดี
ในไม่ช้า เชื้อโควิทในไทย ก็จะเป็น "ศูนย์"